Tvorba literárního scénáře

Oblast:
92100000-2 Služby v oblasti filmu a videa, 79960000-1 Fotografické a doplňkovés lužby

Příprava scénáře

Scénář je ve své podstatě schéma nějaké události či díla určených k dalšímu zpracování ve filmu či TV. Obsahuje návod k výrobě filmu, reklamního spotu, videoklipu apod. Filmový scénář sestává ze dvou částí – literární scénář a technický scénář.

Tvorba literárního scénáře 

Literární scénář je základem budoucího filmu. Obsahuje samotný příběh včetně dialogů postav a je určen pro herce, kteří se jím řídí. Cena literárního scénáře se určuje jako procentuální podíl z celkové ceny zakázky.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

6 %
6 %
6 %
čekejte prosím...