Simultánní tlumočení

Oblast:
79530000-8 Překladatelské služby, 79540000-1 Tlumočnické služby

Simultánní tlumočení (též konferenční, kabinové, současné) je jednoznačně nejsložitější a nenáročnější typ tlumočení, při němž tlumočník nečeká, až řečník vyjádří myšlenku, ale tlumočí současně s jeho projevem. Klasické kabinové simultánní tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku, jako jsou především mikrofony a sluchátka. Odehrává se v tlumočnické kabině, jejíž charakteristiky a vybavení podléhají normě ČSN ISO 2603. Používá se při přednáškách, kongresech, větších konferencích a sympoziích, kde se tlumočí do více jazyků. Jeho výhodou je časová úspora, avšak náklady jsou vyšší jak z hlediska používané techniky, tak z hlediska práce tlumočníka.

Simultánní tlumočení je jednou z nejnamáhavějších intelektuálních činností. Je velmi náročné na pohotovost a schopnost vykonávat několik činností najednou. Tlumočníci by se tedy měli pravidelně střídat. Při jednom tlumočeném jazyku jsou tak potřeba minimálně dva tlumočníci. Dobrý tlumočník dokáže částečně předvídat vývoj projevu a snižovat tak časové zpoždění. Důležitou roli hraje také příprava tlumočníka. Každý tlumočník by měl mít k dispozici podklady předem, protože právě tyto podklady zajistí bezchybné tlumočení. Musí mít dostatečný čas na přípravu, aby se seznámil s tématem a mohl konzultovat případné nejasnosti. Příprava tlumočníka spočívá ve dvou rovinách. První se týká pochopení základních myšlenek sdělení. Umožňuje předcházet zavádějící interpretaci sdělení a nesprávnému překladu. Druhá souvisí s odbornou terminologií. Tlumočník potřebuje čas na přípravu seznamu odborných termínů, které se mohou v projevu objevit. Vhodná je také příprava na citáty, narážky, vtipy, klíčová čísla, data nebo odkazy na historické souvislosti.

Cena simultánního tlumočení se odvíjí od pracovní doby tlumočníka. Standardní pracovní doba je
8 hodin (včetně všech přestávek a pauz). Při kratších akcích se účtuje ½ dne. Cena se dále odráží od místa tlumočení. Práce mimo bydliště je vždy účtována jako celý pracovní den bez ohledu na délku tlumočení. V případě několikadenní akce musí mít tlumočník zajištěné ubytování v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením. Hrazenou má také dopravu a čas strávený na cestě. Cenu ovlivňuje dále expresní tlumočení, které je velmi žádanou doplňkovou službu, bývá zpoplatněna zvláštními tarify a každý poskytovatel si tuto dobu určuje sám. Obvykle se však jedná o služby realizované do 48 hodin a pohybuje se od 10 – 70 % v závislosti na rychlosti.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

6 900 Kč/den
7 000 Kč/den
7 100 Kč/den

Počet jednotek

den

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...