Doprovodné tlumočení

Oblast:
79530000-8 Překladatelské služby, 79540000-1 Tlumočnické služby

Jedná se o tlumočení, které nepatří k těm nejnáročnějším, mohou jej vykonávat osoby s dokonalou znalostí výchozího i cílového jazyka bez formální kvalifikace a mnohaleté praxe jako jsou například studenti. Je vhodné pro jednotlivce nebo malé skupiny. Doprovodné tlumočení se využívá při obchodních cestách, schůzkách, pracovních i nepracovních návštěvách ze zahraničí a zahrnuje nejen samotné tlumočení, ale také organizaci programu dotyčné osoby. Tlumočník funguje jako jakýsi průvodce, v žádném případě ho však nenahrazuje, doprovází klienta po celou dobu jeho pobytu v zemi a pomáhá mu orientovat se v cizím jazykovém i kulturním prostředí (úřady, restaurace, kulturní akce, rezervace lístků či vstupenek atd.). Na rozdíl od průvodce nemusí mít historické ani vlastivědné znalosti. Za doprovodné tlumočení je považováno také tlumočení nad rámec stanovené kalkulační jednotky, kterou je tlumočnický den čítající 8 hodin, jako například doprovod firemní delegace na jednání do zahraničí, kdy činnost tlumočníka nesouvisí přímo s vlastním obchodním jednáním, nýbrž pokračuje tlumočením neformální večeře či after – party.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

4 200 Kč/den
4 600 Kč/den
5 000 Kč/den

Počet jednotek

den

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...