Překlad z cizího jazyka do českého

Oblast:
79530000-8 Překladatelské služby, 79540000-1 Tlumočnické služby

Běžný překlad

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého a ve srovnání s tlumočením jsou na něj kladeny vyšší nároky z hlediska pečlivosti a přesnosti. Překlad je odborná činnost, která využívá nejrůznější podpůrné prostředky, jako například překladače, software pro překladatele, slovníky, konzultace s kolegy. Mezi běžné překlady patří takové, které se nevěnují konkrétní úzké oblasti, ale mají spíše obecný charakter. Měřítkem ceny běžného překladu je normostrana. Za normostranu je považováno 1500 znaků přeloženého textu bez mezer. Cenu překladu ale ovlivňují ještě další faktory, jako je rychlost překladu, jazyk (z kterého do kterého má být text přeložen), účel překladu (je-li určen k publikování či ne), korektura překladu či grafické zpracování textu překladu.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

270 Kč/NS
295 Kč/NS
320 Kč/NS

Počet jednotek

NS

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...