Tvorba multimediální prezentace

Oblast:
79340000-9 Reklamní a marketingové služby

Tvorba multimediálních prezentací

Multimediální prezentace slouží jako prostředek interaktivní prezentace společnosti či produktu zákazníkovi. Jedná se o velmi náročnou činnost z hlediska tvorby, která sestává z nejrůznějších dílčích prací, jako je grafické zpracování, tvorba textů, animací, zvuků, střih. Velmi důležitý je výtvarný cit autora, který mnohdy vypovídá o kvalitě samotné prezentace.

Vytvoření multimediální prezentace sestává z několika dílčích prací. V přípravné fázi je nezbytná konzultace s klientem, na jejímž základě jsou určeny cíle prezentace, proběhne seznámení s cílovou skupinou a možnostmi hardwaru a softwaru klienta. Na základě podrobné konzultace s klientem následuje tvorba scénáře, který představuje podrobné rozvržení aplikace – co bude v kterém místě obrazovky a jaká bude časová souslednost jednotlivých kroků. Dojde k rozvržení grafiky, struktury celé prezentace a programování. Na základě jasné představy popsané ve scénáři začíná tvorba konkrétních požadovaných prvků (grafické, zvukové, …), a to s ohledem na možnosti hardwarové a softwarové vybavení cílové skupiny. Poslední krok tvorby spočívá ve spojení textových a ostatních prvků za účelem vytvoření konečné podoby prezentace. Na závěr dojde k seznámení přednášejícího s jejím obsahem.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

900 Kč/hod.
1 850 Kč/hod.
2 800 Kč/hod.

Počet jednotek

110 hod.

215 hod.

320 hod.
hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...