Návrh reklamní kampaně

Oblast:
79340000-9 Reklamní a marketingové služby

Reklamní kampaň je souhrn vybraných reklamních a marketingových aktivit, které mají za úkol efektivně oslovit zákazníky a maximalizovat tak zisk společnosti či oslovit cílovou skupinu projektu. Její úspěšnost závisí na správně zvolených nástrojích a technikách. Jedná se o cílenou reklamu, která se zaměřuje na konkrétní osoby.

Návrh reklamní kampaně se odvíjí od základních informací, které musí klient poskytnout. Tyto informace se týkají cíle propagace, finančních možností, využití médií a způsobu hodnocení výsledků kampaně. Návrh reklamní kampaně tedy sestává z několika dílčích prací. Na úvod se provádí analýza situace, která má za úkol zjistit, kdo má být osloven a za jakým účelem. Dochází také k analýze výchozího stavu, zjišťování informací o konkurenci, definování potřeb a požadavků klienta apod. Návrh kampaně souvisí také s finančními možnostmi klienta nebo potřebami situace (potřeba porazit konkurenci, zvýšit zisky apod.). Na základě těchto informací zpracuje reklamní agentura návrh reklamní strategie, který předloží klientovi k připomínkování a následnému odsouhlasení. Podstatou reklamní strategie je předání krátké, stručné, jednoduché, jednoznačné, případně vtipné informace. Nápad pro úspěšnou reklamní kampaň musí být kreativní. Základní myšlenka musí být orientována přímo na cílovou skupinu a být pro ni snadno pochopitelná. Neméně důležitá je také vizuální stránka kampaně, která musí zaujmout oko diváka. Reklama musí působit na emoce, racionalitu, morálku apod. Velmi důležitým krokem při zpracovávání návrhu reklamní kampaně je též výběr vhodného média a reklamních formátů tzv. mediální plánování. Výběr mediálního prostředku (TV, rozhlas, tištěná média, internet, outdoor reklama, reklamní předměty atd.) zohledňuje mnoho kritérií. Jeho úkolem je především analýza využitelnosti médií konkurence, analýza využitelnosti médií cílové skupiny, analýza zvyklostí cílové skupiny. Na základě výsledků těchto analýz jsou vybrána nejvhodnější média, kde může dojít k efektivnímu předání reklamního sdělení cílové skupině za nejnižší náklady. Vybraná média jsou ještě dále podrobně analyzována z hlediska stanic a jejich poměrů, titulů a jejich poměrů, programů, termínů kampaně, časů kampaně apod. Kompletně zpracovaný návrh reklamní kampaně je předložen klientovi k odsouhlasení. Na závěr proběhne vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně z hlediska naplnění cílů a kvality kampaně. Cena za návrh reklamní kampaně je účtována hodinovou sazbou a závisí na náročnosti požadavků klienta a jeho možnostech.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

500 Kč/hod.
900 Kč/hod.
1 300 Kč/hod.

Počet jednotek

30 hod.

155 hod.

280 hod.
hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...