Odborné zpracování studií a analýz

Oblast:
79300000-7 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky

Zpracování odborných studií a analýz

Zpracování odborných studií a analýz sestává ze dvou částí, a to z vyhodnocení získaných dat, které bývá základem všech zkoumání, dále ze zpracování do ucelené podoby a vyhodnocení závěrů, ke kterým se dospělo. Vyhodnocení dat a zpracování do ucelené podoby je podrobně popsáno v oblasti 79300000 – 7 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky, konkrétně se jedná o činnosti Zpracování a analýza dat prostřednictvím statistických postupů a Interpretace výstupů do ucelené podoby.

Při zpracování odborných studií a analýz je potřeba zohlednit jejich zaměření a odbornost, které výrazně ovlivňují cenu. Například zpracování studií z oblasti vědy a výzkumu je mnohem náročnější, studie jsou odbornější. Jejich cena je tedy vyšší v porovnání s obdobnými odbornými pracemi v ostatních oborech. Cena za zpracování studií a analýz se účtuje za stranu a liší se podle charakteru odbornosti.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

700 Kč/str.
1 850 Kč/str.
3 000 Kč/str.

Počet jednotek

str.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...