Prvotní grafický návrh

Oblast:
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Webdesign

Pojem webdesign je velmi často užíván ve smyslu kompletní výroby webu, což není zcela přesné. Webdesign je komplexní pojem zahrnující návrh grafiky a uspořádání webu, tzv. layout. Kvalitní grafické zpracování webu je stejně důležité jako propracovanost informační struktury. Grafický návrh by měl také korespondovat s obsahem stránek (vhodně zvolené barvy, obrázky, pozadí, ilustrace). Mezi nejdůležitější požadavky na design patří propracovanost, kreativita, uživatelská přístupnost. Hlavním cílem je graficky přehledný web a jeho snadné procházení. Grafický návrh může být jednoduchý nebo složitější, závisí na přání zákazníka a účelu webových stránek. Jednoduchý grafický návrh představuje boxy s textem a obrázky, snáze se edituje, protože všechny texty jsou zobrazeny textově. U složitějšího grafického návrhu je editace složitější, texty mohou být součástí grafiky, boxy s texty mají pevně danou velikost. Klienti však často požadují graficky propracované stránky se snadnou editací, což je úkol pro zručného grafika. Grafický návrh zahrnuje celkový vzhled všech klíčových stránek webu včetně menu a navigačních prvků, použitých barev, formátování textu a obrázků. Základem kvalitního návrhu webu je také užití kvalitních fotografií. Všechny grafické prvky však mají společný cíl a tím je provázanost grafického návrhu webu s jeho obsahem. Před samotným procesem tvorby grafického návrhu a uspořádání webu je velmi důležité seznámit grafika s účelem webu a poskytnout mu nezbytné výchozí informace, na základě kterých volí vhodnou grafiku. Takovými informacemi je například množství textového obsahu (málo textu = bohatší grafika), obrazového obsahu (bohatý obraz = jednoduchá grafika), bude-li prezentace vybavena redakčním systémem, rozšiřování počtu stránek v budoucnu, typ návštěvníků (konzervativní design, odvážnější design). Kompletní grafický návrh je ve formátu .png (grafika, tlačítka, interaktivní prvky), pro web je však nepoužitelný, je potřeba jej rozřezat a optimalizovat. Jednotlivé prvky jsou potom umístěny na stránku tak, aby do sebe zapadaly. Rozřezání grafiky není patrné při jejím prohlížení, umožňuje však vyšší rychlost načítání stránky, opakované využití určitých prvků atd. Grafický návrh webu může být zpracováván od prvopočátku pro nově vznikající stránky nebo se může jednat o tzv. redesign. Využívá se v případech, kdy webové stránky již neplní svůj účel, nedokáží zaujmout, může zahrnovat kompletní renovaci, částečné přepracování či oživení stávajících stránek. Cena grafického zpracování webu je tvořena paušální částkou za prvotní grafický návrh dle zadání, další grafické práce jsou účtovány hodinovou sazbou a odráží jejich časovou náročnost.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

9 300 Kč/
28 400 Kč/
47 500 Kč/

Počet jednotek

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...