Odborné zaškolení

Oblast:
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Po vytvoření jakékoli internetové aplikace je potřeba, aby její tvůrce zaškolil osoby, které budou s aplikací pracovat. Školení obsahuje podrobné seznámení s aplikací – úvodní stránka, jednotlivé záložky, demonstrace jejich funkčnosti apod. Pro lepší představivost promítá školitel danou aplikaci na plátno, kde mohou všichni sledovat jednotlivé kroky, které školitel popisuje. Někdy mají klienti k dispozici také počítače, na kterých si mohou prezentované současně zkoušet sami. V některých případech bývá odborné zaškolení součástí služby vývoje internetových aplikací. Pakliže tomu tak není, zajistí jej samostatně. Zaškolení realizuje profesionál, který pracuje v oblasti IT, a tudíž se v dané problematice výborně orientuje. Zároveň se jedná o člověka, který má zkušenosti s výukou a dokáže odborné informace podat jazykem blízkým všem nezainteresovaným osobám. Školení jsou účtována hodinově.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

1 100 Kč/hod.
1 750 Kč/hod.
2 400 Kč/hod.

Počet jednotek

hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...