Copywriting

Oblast:
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Copywriting je způsob psaní zajímavých a poutavých webových textů. Lidé na webu totiž obsah nečtou, pouze jej „proletí“ očima. Jejich zrak spočine na zajímavých částech textu, kterými jsou například nadpisy, podnadpisy, tučně zvýrazněná a podtržená slova, odkazy, obrázky, odrážky atd. Pokud je daná místa osloví, začínají se věnovat celému obsahu. Snadnou čitelnost webového textu tedy ovlivňuje jeho struktura. Nejdůležitější je poutavý titulek, který čtenáře zaujme k přečtení celého textu. Na podporu titulku poslouží ještě krátká anotace, která je pod ním umístěna a shrnuje v několika větách obsah textu. Samotný obsah je členěn do kratších odstavců, přičemž každý odstavec se věnuje jedné myšlence. Velmi důležité jsou také podnadpisy, které určují strukturu textu, po jejich přečtení je čtenář schopen odhadnout obsah celého textu. Nejhorší je pro čtenáře webových textů dlouhý souvislý a nečleněný text. Čtenář vyžaduje kratší členité odstavce s odrážkami a heslovitými seznamy, které jsou opticky příznivé. Text je vhodné prolínat tabulkami, obrázky, grafy atd. Samotný text musí být stručný, obsahovat spíše kratší a srozumitelné věty, žádná složitá souvětí. Text slouží k předání podstatných informací, neměl by tedy obsahovat zbytečná klišé či nepodstatné informace. U webových textů je také dáno pořadí informací. Existují dva modely psaní textů. První model se nazývá obrácená pyramida, kdy nejdůležitější informace jsou umístěny na začátku stránky. Důležitost informací v textu tedy klesá od začátku ke konci. Druhým modelem je AIDA. Jedná se o stupňové působení reklamy, A – attention (upoutání pozornosti), I – interest (vzbuzení zájmu), D – desire (vytvoření touhy), A – action (výzva k akci). Copywriting je možný dvěma způsoby, buď kompletní vytvoření nového obsahu webu, nebo přepsání stávajícího obsahu. Vytvořený text musí vždy respektovat základní pravidla optimalizace pro vyhledávače, tedy užívání klíčových slov a slovních spojení v různých pádech. Zároveň je ale potřeba dodržet vhodný poměr klíčových slov k rozsahu textu. Kvalitní webové texty musejí být tedy promyšlené, kvalita však souvisí s časem. Funguje zde obdobné pravidlo jako u překladů. Po vytvoření textu následuje jeho odložení, návrat k textu je ve znamení několikanásobného přepracování. Cena za copywriting se účtuje za normostranu (1 500 znaků bez mezer), přičemž zohledňuje typ textu a jeho náročnost.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

500 Kč/NS
1 000 Kč/NS
1 500 Kč/NS

Počet jednotek

NS

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...