Tvorba technického scénáře

Oblast:
92100000-2 Služby v oblasti filmu a videa, 79960000-1 Fotografické a doplňkovés lužby

Příprava scénáře

Scénář je ve své podstatě schéma nějaké události či díla určených k dalšímu zpracování ve filmu či TV. Obsahuje návod k výrobě filmu, reklamního spotu, videoklipu apod. Filmový scénář sestává ze dvou částí – literární scénář a technický scénář.

Tvorba technického scénáře

Technický scénář vzniká následně na základě literárního scénáře. Obsahuje popisy scén a dialogů z hlediska konkrétních instrukcí týkajících se způsobu natáčení. Zpracovávají ho režisér a kameraman. Obsahuje technické termíny jako například označení záběrů (C – celek, D – detail, PD – polodetail), popisy pohybů kamery, zvuky apod. Technický scénář obsahuje každý dílčí záběr, který je potřeba k natočení kompletní scény. Tvorba technického scénáře nepodléhá konkrétním formátovým standardům jako literární scénář, většina autorů si jej upravuje k obrazu svému. Je zároveň výchozím scénářem pro natáčení filmu. Cena technického scénáře se určuje jako procentuální podíl z celkové ceny zakázky. 

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

13 %
13 %
13 %
čekejte prosím...