Režie

Oblast:
92100000-2 Služby v oblasti filmu a videa, 79960000-1 Fotografické a doplňkovés lužby

Filmová produkce

Filmová produkce neboli tvorba filmu je proces, který představuje samotné natočení filmu. Na jeho tvorbě se podílí větší počet zaměstnanců (režisér, kameramani, herci).

Režie

Jedná se o umělecko-tvůrčí činnost zahrnující celkovou organizaci filmu, kterou má na starosti režisér – hlavní autor. Ten posuzuje scénář z hlediska možnosti zfilmování a podílí se na zpracování technického scénáře. Navrhuje složení realizačního týmu a vybírá herce pro ztvárnění rolí. V rámci snazší organizace a koordinace dílčích kroků zajišťuje sestavení plánu natáčení. Následně dohlíží na průběh jednotlivých filmových scén. Náročnost filmové tvorby se odvíjí od druhu filmu – reklamní spoty, prezentace, instruktážní filmy, dokumentární filmy, videoklipy atd., pronájmu vhodné lokality apod. Cena za režii je dána procentuálním podílem z celkové ceny zakázky.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

23 %
23 %
23 %
čekejte prosím...