Překlad z cizího jazyka do českého

Oblast:
79530000-8 Překladatelské služby, 79540000-1 Tlumočnické služby

Odborný překlad

Odborné překlady jsou proti těm běžným náročnější. Kromě umění překládat vyžadují také výbornou znalost konkrétní odborné problematiky. Patří zároveň k nejžádanějším činnostem. Odborné překlady musejí být přesné, zároveň ale jazykově přístupné. Zahrnují tyto oblasti: ekonomické texty, právnické texty, vědecké texty, technické texty, počítačové texty, lékařské texty. Někdy sem bývají řazeny také reklamní texty. Tyto texty jsou velmi náročné. Důležité je společně s obsahem předat také význam textu, který prodává. Někdy mohou být zařazovány spíše k uměleckým překladům. Překladatelské služby zajišťují překladatelské agentury nebo jednotliví překladatelé na volné noze. Překladatelské agentury jsou výhodnější při větších zakázkách, kdy dokáží zajistit kompletní profesionální servis, tzn. výběr vhodného překladatele, záruku kvality, jazykovou korekturu, grafickou úpravu textů atd.). Překladatelé na volné noze jsou vhodnější pro menší zakázky, garantují nižší cenu, avšak korektury či grafickou úpravu je potřeba zajistit jinde. Mimo překladatelských agentur či překladatelů na volné noze existují ještě sdružení překladatelů, která vznikají spoluprací několika překladatelů. Zakázky překládají sami, dokáží však zajistit širší spektrum překládaných oborů a lepší osobní kontakt s překladatelem. Překladatelé odborných textů bývají specialisté na danou oblast, přesto využívají konzultací s odborníkem, tzv. technickou korekturu překladu. Cena se tak navyšuje, s cenou však roste i kvalita a hodnota výsledného textu. Cena odborného překladu je účtována za normostranu (1 500 znaků bez mezer) a ovlivňuje ji několik faktorů. Jedním z nich je směr překladu. Je rozdíl, zda je text překládán z cizího jazyka do mateřského nebo naopak. Dále se zohledňuje zvolený jazyk (běžný cizí jazyk, méně obvyklé jazyky). Neméně důležitý je také termín překladu, který může být klasický nebo expresní. Za expresní překlad je považován ten, který je potřeba přeložit do 24 hodin. U méně obvyklých jazyků je tato lhůta delší. Může se ale jednat také o velké množství textu v krátkém čase. Expresní překlad představuje příplatek 50 % - 100 %. Běžný překlad zahrnuje cca 8 normostran/den, přičemž den zadání a převzetí se nepočítá. Na cenu má vliv dále snížená čitelnost výchozího textu (psaný rukou, rozmazané písmo), podoba textu (není v elektronické podobě).

Specifickou skupinou odborných překladů jsou také ověřené soudní překlady (též úřední překlad, oficiální překlad, překlad s kulatým razítkem). Provádět je mohou pouze soudem pověření překladatelé. Mezi takové překlady patří například překlady diplomů, certifikátů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů apod. Ceny za překlady s kulatým razítkem jsou samozřejmě vyšší než ceny běžných překladů. Ověřený soudní překlad se účtuje +100/NS.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

280 Kč/NS
305 Kč/NS
330 Kč/NS

Počet jednotek

NS

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...