Konsekutivní tlumočení

Oblast:
79530000-8 Překladatelské služby, 79540000-1 Tlumočnické služby

Konsekutivní neboli následné tlumočení představuje tlumočení projevu řečníka ve výchozím jazyce po částech. Řečník se po vyslovení části proslovu odmlčí a dává prostor tlumočníkovi převést jeho myšlenku do cílového jazyka. Úkolem tlumočníka je předat zpravidla několik málo vět. Existují ale případy, kdy musí být tlumočník schopen převést i několik minut. V tomto případě musí ovládat
tzv. tlumočnickou notaci, která mu usnadní zapamatování klíčových bodů, jmen, čísel atd., a tím umožní následné přetlumočení celého proslovu do cílového jazyka. Tento typ tlumočení se nazývá vysoká (konferenční) konsekutiva. Konsekutivní tlumočení je určeno pro menší počet účastníků a při tlumočení pouze do jednoho cílového jazyka. Je totiž časově náročné a rušivé. Užívá se nejčastěji při oficiálních i neoficiálních firemních jednáních či obchodních schůzkách. Dále policií a soudy pro vedení výslechů a vysvětlení s cizojazyčnými subjekty. Takové tlumočení ale provádí oprávněný soudní tlumočník. Vedle běžného konsekutivního tlumočení existuje také konsekutivní tlumočení odborného jazyka, které se vyznačuje vyššími nároky na jazykovou výbavu tlumočníka a znalost tlumočeného oboru. Aby se mohl tlumočník kvalitně připravit, musí obdržet bližší informace o překládaném tématu, případně poznámky řečníka, které hodlá zmínit při hovoru. Cena za konsekutivní tlumočení se odvíjí od náročnosti tématu, délky tlumočení či potřeby soudního tlumočení.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

5 500 Kč/den
5 600 Kč/den
5 700 Kč/den

Počet jednotek

den

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...