A4 jednostranně (obyčejný papír, černobíle)

Oblast:
79340000-9 Reklamní a marketingové služby

Tisk

Tisk představuje způsob pořízení či rozmnožování předloh, při kterém se tisková barva přenáší na papír nebo jiný potiskový materiál.[1] Při pořizování dokumentu hraje důležitou roli několik aspektů, jako například barva tisku, formát tisku, rozsah tisku či objem tisku. Tisk dokumentů lze provádět černobíle či barevně, přičemž barva ovlivňuje výslednou cenu. Cena barevného tisku souvisí také s formátem dokumentu. Při tisku je totiž možné nastavit si libovolný formát tisku, který konkrétní tiskárna umožňuje (A5, A4, A3). S velikostí formátu cena stoupá. Dalším kritériem ovlivňujícím cenu tisku je jeho rozsah, tedy zda se jedná o jednostranný či oboustranný tisk. Výsledná cena se dále odvíjí od celkového objemu tisku, přičemž s rostoucím množstvím se cena snižuje. Na cenu má v neposlední řadě vliv i kvalita papíru – obyčejný (80g/m2), vizitkový (250g/m2) či křídový.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

1,30 Kč/str.
2,95 Kč/str.
4,60 Kč/str.

Počet jednotek

str.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...