Vedení účetnictví

Oblast:
79210000-9 Účetní a revizní služby

Účetnictví slouží jako nástroj pro sledování a zobrazení toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Jedná se o uspořádaný systém evidence s definovanými pravidly.[1] Účetnictví a postupy účtování upravuje v ČR Zákon o účetnictví. Účetnictví poskytuje důležité informace pro řízení a rozhodování, informace o finanční situaci podniku, o jeho hospodářských výsledcích. Zahrnuje spoustu prací, jako například zaúčtování faktur. Jedná se o vydané a přijaté faktury, součástí je také kontrola splatnosti pohledávek a závazků. Dále se jedná o zaúčtování výpisů z běžných účtů, pokladních dokladů a dalších účetních dokladů, které souvisejí s činností klienta. Vedení účetnictví zahrnuje kromě zaúčtování dokladů také zpracování a vedení evidence hmotného a nehmotného majetku a dalších zákonem stanovených knih a evidencí, každý měsíc zpracování účetní závěrky. Účetní poskytuje součinnost při zpracování výroční zprávy v rozsahu odpovídajícím platné legislativě. Zpracovává a kontroluje agendu související s DPH a daňové přiznání k silniční dani. Připravuje podklady pro audit. Nedílnou součástí vedení účetnictví je archivace veškerých účetních a jiných dokladů. Cena prací se stanovuje individuálně a odvíjí se od velikosti firmy, odvětví, množství dokladů, jedná-li se o plátce či neplátce DPH a dalších faktorů. Stanovuje se paušální měsíční sazbou, přičemž roční účetní závěrka je účtována zvlášť.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

2 400 Kč/měsíc
12 700 Kč/měsíc
23 000 Kč/měsíc

Počet jednotek

měsíc

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...