Outsourcing

Oblast:
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Poradenství a konzultace v oblasti IT

Poradenství a konzultace v oblasti IT je odborná činnost zahrnující pestrou škálu prací v rámci komplexní systémové podpory IT od jednorázových konzultací a auditů po komplexní a rozsáhlá řešení. Nejčastěji se poradenství a konzultace týkají nákupu, správy a údržby hardwaru a softwaru, technické proveditelnosti, počítačových sítí, správy sítí, bezpečnosti sítí, implementace nových IT řešení, optimalizace stávajícího IT řešení, optimalizace nákladů do ICT, ICT auditu. Služby v oblasti poradenství a konzultace mohou být poskytovány telefonicky, emailem, prostřednictvím počítačové sítě nebo přímo na místě. Cena je účtována hodinovou sazbou. Mimo řešení běžných problémů a dotazů mohou nastat také akutní krizové situace, které vyžadují výjezd technika, čímž se navyšují náklady spojené se službou.

Klienti mohou využít také tzv. outsourcing[1], což je v tomto případě služba specializovaných firem, které přebírají kompletní správu těchto činností na základě smluvního vztahu. Firma tak ušetří náklady na odborné zaměstnance a vedení oddělení, IT záležitosti (dodávky hardwaru, softwaru, kancelářské techniky, správa sítě, programování nejrůznějších aplikací atd.) zajistí subdodavatel specializující se na danou činnost s využitím svých profesionálních zaměstnanců. Outsourcing představuje zprůhlednění nákladů, zjednodušení z pohledu managementu.[1]Outsourcing = zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací. Dané označení vychází ze dvou základních slov: „out“ – vnější a „source“ – zdroj.

 

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

10 000 Kč/měsíc
50 000 Kč/měsíc
90 000 Kč/měsíc

Počet jednotek

měsíc

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...