Aktualizace a správa webů

Oblast:
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Aktualizace a správa webů, technická podpora

Vytvořením webu starosti nekončí. Každá webová prezentace vyžaduje pravidelnou aktualizaci a správu. Jestliže se stránky pravidelně neudržují, nemá ani jejich perfektní provedení smysl. Možnosti informačních technologií se velmi rychle vyvíjejí, vše se neustále zlepšuje, a proto i klient musí pracovat na svém webu, aby byl stále reprezentativní, uživatelsky přijatelný a odpovídal aktuálním potřebám a obecným trendům. K těmto účelům slouží aktualizace a správa webů a technická podpora.

Aktualizace a správa webů

Jedná se o činnost, která vyžaduje určité schopnosti a kvality, měla by ji tedy provádět kompetentní osoba, která se v dané problematice vyzná. Webové stránky jsou totiž navrženy v určitém stylu (fonty, barvy, typy tabulek apod.), který je potřeba dodržovat. Aktualizace a správa webů může zahrnovat aktualizaci obsahu stránek, tedy doplnění o reference, novinky, akce apod. při respektování navržených stylů. Dále úpravu stávajícího obsahu stránek, respektive informací, aby lépe korespondovaly s grafickým návrhem. V rámci správy mohou být také navrženy nové prvky. Jedná se především o doplnění webových stránek grafickými prvky, jako jsou mapy, grafy, bannery apod. Mohou být vytvořeny také nové moduly, oddělení, pododdělení a jejich editace do administrace. Aktualizace a správa webů je účtována hodinovou sazbou.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

650 Kč/hod.
1 125 Kč/hod.
1 600 Kč/hod.

Počet jednotek

hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...