Poradenství a konzultace v oblasti realizace veřejných zakázek

Oblast:
73131800-0 Poradenské a konzultační inženýrství

Právní poradenství a konzultace v oblasti realizace veřejných zakázek představuje vysoce expertní činnost, kterou zajišťují právní kanceláře nebo specializované soukromé firmy. Veřejné zakázky se totiž řídí podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo dle specifických pravidel jednotlivých operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Poradenství a konzultace se týkají obecných záležitostí spočívajících například v nastavení interních postupů zadavatele zadávacího řízení, zpracování metodik v oblasti zadávání veřejných zakázek, nebo dílčích záležitostí spojených s konkrétním případem. V rámci dílčích záležitostí lze konzultovat vypsání a vedení veřejné zakázky a s tím souvisejících náležitostí, tvorbu zadávací dokumentace, výzvy, obchodních podmínek apod., ale také například dokládání a archivaci dokumentů spojených s jednotlivými typy zadávacích řízení a mnoho dalších. Daná činnost zahrnuje dále například odborné zajištění námitkového řízení včetně posouzení relevantnosti námitek v případě nespokojenosti uchazeče s postupem zadavatele. Nesouhlas může vycházet z pochybností o férovosti podmínek, nesouhlasu z vyloučení apod. V rámci námitkového řízení je zpracována analýza podmínek zadávacího řízení a postupu zadavatele, následně se posuzuje jejich relevantnost a postup obrany zadavatele. Součástí může být také příprava zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cena prací je dána hodinovou sazbou, odvíjí se od rozsahu, odbornosti a zkušenosti jednotlivých firem či právníků.

Spočítejte si cenu služby

Vyberte si typ sazby a předpokládanou výši sazby. Poté zadejte předpokládané jednotkové množství nebo míru, dle které se spočítá výsledná orietnační cena. Poté si můžete tuto kalkulaci vložit do seznamu služeb, který si je možné poté vytisknout, uložit nebo zaslat emailem.


Vyberte si typ sazby:

Cena za jednotku

800 Kč/hod.
1 450 Kč/hod.
2 100 Kč/hod.

Počet jednotek

hod.

Celková cena: -

Uvedné ceny jsou bez DPH.

čekejte prosím...